Zamówienia na usługi społeczne

Ogłoszenie o udzialnym zamówieniu na usługi społeczne spr. nr 6/CLKP/roz.

Ogłoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia na podstawie art. 138o ust. 1 w zw. z art. 138h Ustawy Pzp:

Dotyczy: Świadczenia usług hotelarskich i gastronomicznych (całodniowe wyżywienie, serwis kawowy, uroczysta kolacja) wraz z udostępnieniem sali konferencyjnej i zapewnieniem transportu dla uczestników i kadry szkoleniowej (maksymalnie 48 osób) na potrzeby międzynarodowego kursu szkoleniowego, w terminie 02 – 15 czerwca 2018 r.

Wspólny Słownik Zamówień (CPV):          55120000-7 – usługi hotelarskie w zakresie spotkań i konferencji.

           55300000-3 – usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków.

           79951000-5 – usługi w zakresie organizacji seminariów.

           55100000-1 – usługi hotelarskie.

           55110000-4 – hotelarskie usługi noclegowe.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wymagania stawiane Wykonawcy zawiera OGŁOSZENIE O UDZIELANYM ZAMÓWIENIU NA USŁUGI SPOŁECZNE nr 6/CLKP/2018/roz.

Zapraszamy Państwa do składania ofert do dnia: 16.05.2018 r.

 

Zgodnie z umową nr 73/18 z dnia 18.05.2018 r. udzielono zamówienia na kwotę 106 994,56 zł brutto Wykonawcy: Centrum Badań i Edukacji Statystycznej GUS, Jachranka 81, 05-140 Serock.