Rozstrzygnięte

Kompleksowa obsługa podróży służbowych organizowanych na potrzeby Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji - Znak sprawy: ZP-2/CLKP/2018

Termin składania ofert: 09.03.2018 godz. 10.00

CPV: 79997000-9, 63000000-9, 63512000-1, 55100000-1

Wartość zamówienia: poniżej 221.000 euro

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod poz. 522267-N-2018 z dnia 27.02.2018 r.