Dane teleadresowe

 

Aleje Ujazdowskie 7
00-583 Warszawa

Sekretariat Dyrektora

tel.: 22 601 55 95
tel.: 22 601 51 10
tel. miejski: 22 621 79 16
faks: 22 601 55 56
e-mail: clkp@policja.gov.pl

Kancelaria

tel.: 22 601 57 97
faks: 22 601 55 57
faks: 22 601 55 58
e-mail: kancelariaclkp@policja.gov.pl

Wydział Organizacji

Naczelnik:
mł. insp. Wojciech Chmielewski

Sekretariat:
tel.: 22 601 48 01
e-mail: clkpw1@policja.gov.pl

Wydział Rozwoju Naukowego

Naczelnik:
kom. dr n. med. Renata Zbieć-Piekarska

Sekretariat:
tel.: 22 601 25 58
e-mail: clkpw2@policja.gov.pl

Zakład Badań Dokumentów i Technik
Audiowizualnych

 Kierownik:
podkom. Anna Przewor

Sekretariat:
tel.: 22 601 55 99
faks: 22 601 56 97
e-mail: clkpz1@policja.gov.pl

Zakład Broni i Mechanoskopii

Kierownik:
podkom. dr inż. Michał Borusiński

Sekretariat:
tel.: 22 601 55 94
faks: 22 601 32 17
e-mail: clkpz2@policja.gov.pl

Zakład Chemii

Kierownik:
dr Anna Trynda

Sekretariat:
tel.: 22 601 50 78
e-mail: clkpz4@policja.gov.pl

Zespół ds. Jakości

Pełnomocnik Dyrektora CLKP
ds. Zarządzania Jakością

nadkom. Elżbieta Marciniak


tel.: 22 601 24 85
e-mail: elzbieta.marciniak@policja.gov.pl

Zespół Finansowo-Księgowy

Główna księgowa:
Edyta Talarek
tel.: 22 601 51 42
e-mail: edyta.talarek@policja.gov.pl

ul. Wiśniowa 58a
02-520 Warszawa

Zakład Daktyloskopii

Kierownik:
podinsp. Edyta Kot

Sekretariat:
tel.: 22 601 72 43
faks: 22 601 59 42
tel. miejski / faks: 22 646 58 11
e-mail: clkpz3@policja.gov.pl

ul. Iwicka 14
00-735 Warszawa

Zakład Biologii

Kierownik:
mł. insp. dr n. med. Magdalena Spólnicka

Sekretariat:
tel. 22 601 26 27
faks: 22 601 26 06
e-mail: clkpz5@policja.gov.pl